BC 353

Categories: Uncategorised

Bc353

Bc 353 Rekorder u grupi

Rekorder
u grupi

cuvar sklopa

Visoki prinosi u
okviru FAO grupe 400

Odličan rani
porast

Zrno krupno
u tipu zubana

Stabljika
visoka i čvrsta

brzo otpuštanje
vode iz zrna

klip veliki
s 14-16 redova
zrna
Namenjen za intenzivnu proizvodnju zrna. FAO400 / Kvalitetan zuban
Author: BChibridi

Leave a Reply