BC 525

Categories: Uncategorised

Bc525

Bc525 Bc 525 Izaberite sigurnost

Izaberite
sigurnost

cuvar sklopa

Visoka klijavost
i energija klijanja
semena

Klip velik
s 16-18 redova

Zrno krupno,
u tipu kvalitetnog
zubana sa velikim udelom
caklavog endoserma

Stabljika
niska i ujednačena

Lagana berba
i kombajniranje zelen

Namenjen za proizvodnju
zrna u različitim
nivoima agrotehnike
FAO520
Author: BChibridi

Leave a Reply