ČUVAR SKLOPA

Seme Bc hibrida koje
ima na vreći nalepnicu
BC ČUVAR SKLOPA
tretirano je insekticidom

HIBRIDI TRETIRANI INSEKTICIDOM

Pajdaš FAO 390
Bc 418 B FAO 460
Bc 564 FAO 560
Bc 574 FAO 510

HIBRIDI TRETIRANI INSEKTICIDOM U OGRANIČENIM KOLIČINAMA

Klipan FAO 520
Bc 532 FAO 520
Bc 582 FAO 580
Bc 678 FAO 670

BC ČUVAR SKLOPA

  • Seme izvanrednih bioloških i fizičkih osobina
  • Seme dorađeno na najbolji način
  • Seme zaštićeno prvoklasnim fungicidom
  • Seme zaštićeno prvoklasnim insekticidom
  • Seme “Vama na usluzi”

Seme kalibrirano u 4 frakcije – veća biološka vrednost