Dan polja strnih žita BC Hibrida, ove godine održan je u Kuzminu, na imanju Milivoja Zečevića.

Za vreme stručnog dela i obilaska oglednih polja, veliki broj prisutnih poljoprivrednika imao je priliku da se upozna sa novim sortama, ali i da potvrdi znanje o već postojećim. Brojni stručnjaci dali su svoje mišljenje o stanju strnih žita u ovom trenutku te s nama podelili svoja očekivanja od ovogodišnjeg roda.

“Izuzetno smo zadovoljni ovogodišnjim ogledom strnih žita, ali ćemo sačekati da kompletno sazri kako pšenica, tako i ječam i tritikale kako bismo videli rezultate. Gledajući trenutno stanje u oglednim poljima mislim da bi trebalo da budu visoki prinosi. Do sada je BC na teritoriji Srbije bio poznat po hibridma kukuruza, a ovo ogledno polje nagoveštava jedan ozbiljan ulaz sa sortimentom pšenice. Posebno bih istakao tritikale BC Goran koji zauzima najveću površinu u Republici Srbiji, nekih 40% od svih sorti tritikalea koji se seje. Od ječma prisutni su BC Bosut i BC Vedran. BC Bosut je standard u komisiji za priznavanje kod nas, jer sve priznate sorte ječma, uslovno rečeno, takmiče se u prinosu i kvalitetu sa njim. Prvi put ove godine kod nas prisutna je sorta pšenice BC Bernarda, najvše nade polažemo u nju, pored BC Anice i BC Renate”, rekao je direktor BC Hibrida Sombor Velibor Ralević.

“Ovo je prva godina ogleda pšenice, tritikalea i ječma, a na osnovu sadašnjeg izgleda sve su prilike da ćemo nastaviti setvu ovih sorti. Favorit pšenice je BC Bernarda, što se tiče tritikalea, nastaviću da sejem BC Goran zbog prinosa” rekao nam je Đorđe, mladi naslednik u porodici Zečević i pohvalio dosadašnju saradnju sa BC Hibridima koja neprekidno traje od 2012. godine.

Zainteresovane poljoprivrednike kroz ogledna polja provela je i sa svim sortama posebno detaljno upoznala, dr Katarina Jukić iz BC Instituta Zagreb. Tom prilikom je objasnila da je u Hrvatskoj 2015. godina bila prva godina otkupa pšenice po kodeksu otkupa žitarica. Jedan od kriterijuma za svrstavanje pšenice u kvalitetne klase bio je sadržaj proteina a drugi je hektolitarska masa. Po tom kodeksu sadržaj proteina sve što je preko 14% i hl preko 80 je prva klasa, sadržaj proteina od 12.5 – 14% i hl od 78 – 80 je druga klasa pšenice, a sve ispod toga pripada trećoj klasi ili stočnoj klasi.

“BC Anica je u Srbiji priznata 2012. godine, radi se o ranoj golici, visine do 80 cm što joj daje odličnu otpornst na poleganje. Norma setve joj je 280 do 300 kg po hektaru. Sadržaj proteina joj je od 12.5 do 14.5%. Ima genetski potencijal za visok kvalitet i prinos ali pod uslovom da se uradi dobro ulaganje jer se višestruko isplati. BC Renata je posebna sorta ozimih pšenica, ima izuzetnu visoku stabljiku do 100 cm, veliku otpornost na poleganje. Vegetacijski je kasnija sorta. BC Bernarda je novija generacija ozimih sorti pšenice, u Srbiji je priznata 2015. godine. Prosečni prinos u makroogledima bio je 7.2t po ha”, rekla je dr Katarina Jukić.

“BC Bosut je dvoredni stočni ječam, visine do 89cm izvrsne otpornost na poleganje. Ima visoku nutritivnu vrednost. BC Vedran takođe stočni ječam, ima niži hl oko 67-68, ostvaruje visoke prinose. Od tritikalea, ponos BC Instituta je BC Goran, sorta srednje kasne vegetacije, proteini visoki, stabljika je sladunjava stoka je rado jede. Prosek prinosa oko 8.1t. Godinama je dobitnik raznih priznanja i najprodavanija sorta. Posebno smo ponosni na naš oplemenjivački program ozimog tritikalea”, zaključila je dr Jukić.

Dan polja je bila idealna prilika da od regionalnih predstavnika BC Hibrida saznamo kakvo je stanje žitarica u drugim delovima zemlje.

“Poslednjih godina BC sorte i hibridi postaju prepoznatljivi u centralnoj Srbiji. Ozimi tritikal BC Goran zauzima posebno mesto, od pšenica su BC Renata i BC Anica zbog dobrog kvaliteta i prinosa. Ima pojedinih proizvođača koji za prinosima u tom delu Srbije ne zaostaju za proizvođačima u Vojvodini. BC Bernarda je nova sorta koja polako postaje interesantna poljoprivrednicima”, rekao je Miroljub Todosijević predstavnik za cenralnu i južnu Srbiju.

“Od strnih žitarica u istočnoj Srbiji zastupljeni su tritikale BC Goran i ječam BC Bosut, preovlađuju u odnosu na pšenicu. Što se tiče vremenskih uslova ječam se dobro drži, sada mu je potrebno malo sunca kako bi se obavila žetva”, zaključio je Ivan Milojević predstavnik za istočnu Srbiju.

Izvor: www.agroklub.rs