KONTAKT

Bc hibridi za proizvodnju i promet bilja Sombor
Venac Stepe Stepanovića 30
Sombor
Tel:025/449-149
Fax:025/417-366
e-mail: office@bchibridi.co.rs
Miroljub Todosijević
Promoter-komercijalista
Centralna Srbija

063/114-99-04

Simo Belenzada

Promoter-komercijalista
Bačka
063/114-99-02

Nenad Đokić

Promoter-komercijalista
Srem i Mačva
063/114-99-71

Nebojša Živić

Promoter-komercijalista
Banat
063/114-99-03

Nenad Miloradović

Promoter-komercijalista
Južni Banat
063/114-99-06

Stanko Simović

Promoter-komercijalista
Istočna Srbija
063/114-99-01

Velibor Ralević

Direktor

063/114-99-95

Snežana Tomić

Komercijalni direktor

063/114-99-96

Peter Šinka

Direktor BC doradnog centra

063/114-99-19