Pajdaš ili BC 398 je već sedam godina najrpodavaniji BC hibrid kukuruza. Ima krupno zrno crvene boje, zbog čega se lako prodaje.

To je hibrid iz FAO grupe 390, sa zrnom u tipu zubana. Stoka ga rado jede, s obzirom da ima visok sadržaj proteina u zrnu. Zbog toga je izuzetno cenjen kod stočara, jer je zrno pajdaša garant za visok prirast i kvalitetno mesosvih kategorija domaćih životinja.

Krupno zrno crvene boje

Bitna karakteristika i praktično znak raspoznavanja ovog hibrida je i krupno zrno crvene boje, zbog čega se pajdaš lako prodaje. Kada u domaćinstvu zafali gotovine, a pajdaša ima u čardaku, nazire se rešenje problema, jer se ovaj hibrid zbog svog lepog i krupnog zrna na pijacama lako i brzo proda po dobroj ceni.

Biljke vitalne, a prinos stabilan

Pajdaš ima odličan rani porast, nisku i čvrstu stabljiku koja ne poleže i list koji dugo ostaje zelen. Biljke su zdrave i vitalne, otporne na sušu i kukuruznog moljca, pa daju solidne i stabilne prinose.

U 2016. godini, na parcelama Pavla Malbašića kraj Sombora sa hibridom pajdaš prinos je bio 13,325 tona po hektaru, uz 18,2 % vlage u berbi.

Lako se kombajnira

Takođe, na njivi Nikole Petraka iz Subotice i Jovice Pavlovića iz Novog Kneževca, pajdaš je lane dao prinos od preko 12 i po tona po hektaru. Lako se bere i kombajnira, zbog čega ga proizvođači još više cene.

Izvor: www.poljoprivreda.info