BC Hibridi Sombor su predstaviti svoja dva nova hibrida kukuruza koja se ove godine nalaze u oglednom polju, a od sledeće godine i u prodaji. Pored novih hibrida, BC hibridi su svim svojim krajnjim korisnicima ponuditi zaista široku paletu hibrida, od najranijih iz FAO grupe 100 do najkasnijih iz FAO grupe 700, a ukupno 11 komercijalnih hibrida. Najpoznatiji od svih je nadaleko poznati pajdaš, koji svojim crvenim zrnom ne ostavlja nikog ravnodušnim. Za njim ne zaostaje ni riđan, klipan. dugi alibi, 582, kao i drugi BC hibridi.