NIŠTA BEZ KLIPANA

Za većinu ljudi reč klipan označava adolescenta, buntovnog tinejdžera koji se sa mnogo „bubica“ u glavi sprema da zakorači u svet odraslih. No, među ozbiljnijim proizvođačima ratarskih kultura, ova reč asocira na hibrid kukuruza Bc klipan, kao i njegovog „mlađeg...

KVALITET JE NAŠA PREDNOST

Velibor Ralević, direktor BC hibrida, je istakao glavne prednosti BC hibrida, pre svega kvalitet i opravdanost slogana ” I sa kišom i bez kiše BC hibrid daje više”, gostujući u emisiji “Poljoprivrednik”....

BC HIBRIDI U EMISIJI “PRIJATELJ VAŠEG IMANJA”

BC hibridi nastavljaju sa promocijom svojih hibrida. Ovaj put, asortiman BC hibrida predstavio je promoter BC hibrida, Simo Belenzada kao gost u emisiji “Prijatelj Vašeg imanja” na RTV Sreća. Simo je detaljnije upoznao gledao sa najboljim hibridima iz FAO...