Svaki proizvođač kukuruza sanja o hibridu koji je (naravno) rodan, pouzdan  – da zna šta od njega može da očekuje, da je otporan na sušu koja sve više hara balkanskim prostorima, da mu stabljika ne poleže, a još ako mu je seme puno proteina i „zaprašeno“, te se može naći po pristupačnim cenama – to je ravno dobroj šestici na lotou, kada već sedmice nema… Takav dobitak ratarima daje hibrid BC 582, jer poseduje sve gore navedeno: prinosan je, izuzetno otporan na stresove izazvane sušom i visokim temperaturama u žarkim letima, a pošto mu je seme, kao i sva zrna koja stižu iz somborskih BC hibrida tretirano protiv štetočina, biljke su zdrave i otporne. U najmanu ruku BC 582 je hibrid – „šest u jedan“ .

BC 582 je hibrid iz FAO grupe 580 ima nisku i čvrstu stabljiku koja ne poleže čak ni pri jačim vetrovima, pa ni južnobanatska košava ne uspeva da je obori. Zato ga ratari i stočari u južnom Banatu izuzetno cene, a slična je situacija i u Sremu. Jer, oni koji su probali BC 582 znaju šta su doživeli sušnih 2012. i 2017. godine.

-Kada je udarala najveća suša, 582 je dao i po tri tone po hektaru dok mnogi nisu ni skidali kukuruz sa njiva, jer nisu imali šta da oberu. A kada je rodna i kišna godina, napravi čudo – kaže zemljoradnik Josip Činčak iz sremačkog sela Nikinci.

A u Bačkoj, lanjske godine, na parcelama Pavla Malbašića iz Sombora BC 582 je dao 15 tona i 55 kilograma zrna po hektaru. Broj biljaka po hektaru beše 58.000, a % vlage u berbi 14. Da to nije usamljen primer govore rezultati na njivama Grade Đorđevića iz Isakova kod Ćuprije, gde je BC 582 rodio 14 tona i 120 kilograma zrna po hektaru, uz sklop od 55.000 biljaka po hektaru. Gotovo identični rezultati zabeleženi su na njivi Martina Barešića iz Maradika – 14.200 T/ha.

Iz prethodno navedenog može se zaključiti da BC 582 dobro reaguje na ređe sklopove, pa tako ga i treba sejati, jer u ređem sklopu ima sposobnost da izduži klip. U berbi, jednako dobro se skida i u klipu i u zrnu, a zbog povoljnog odnosa zelene mase i klipa vrlo dobro se pokazao i u spremanju silaže. Stoka ga dobro jede, što je samo jedan od brojnih pokazatelja zašto se mnogi proizvođači odlučuju za BC 582.

                                                                          Dipl. inž. poljoprivrede Dušan Knežić