678… ovo nisu samo hronološki poređane tri cifre, jer kada ispred ove brojke stoje i slova Bc, dobije se hibrid kukuruza koji je ubedljivo najbolji za silažu.

Naime, somborski Bc 678, zuban iz FAO grupe 670, ima velik klip na kom je mesta našlo 18-20 redova krupnih zrna (poslednjih godina poboljšanog kvaliteta), ali i visoku, masivnu stabljiku. Sve to zajedno daje ogroman prinos zelene mase idealne za siliranje cele biljke.

S ovim karakteristikama, Bc 678 je izuzetno cenjen kod poljoprivrednika koji se bave stočarstvom. Zašto?

Kada se od ovog hibrida u mlečno – voštanom zrenju napravi silaža, ona postaje važna stavka u ishrani goveda u tovu, posebno u završnim fazama tova.

Visok sadržaj skroba u takvoj silaži odlična je energetska komponenta, a ako se zna da je u modernoj proizvodnji mleka mlečnost muznih krava najčešće limitirana nedostatkom energije i proteina u obroku,  silaža spravljena od kukuruza Bc 678 pravi je lek za ovu „boljku“.

Sa druge strane, prevelika količina skroba u obrocima mlečnih krava može da dovede do brze fermentacije, a to smanjuje uzimanje hrane, smanjuje procenat mlečne masti, čak može dovesti do acidoze buraga, tačnije poremećaja varenja.

Silaža spravljena od Bc 678 ne stvara takve probleme, jer zbog specifične građe zrna koje sadrži solidan udeo caklavog endosperma, skrob iz tog dela zrna je visokosvarljiv, baš kao i vlakna iz ostalih delova biljke. Zbog toga ova silaža ima veću energetsku vrednost od prosečne silaže, a i stoka je bolje jede.

Kakvi su prinosi?

Odlični. Najbolji prinos u ogledima u 2018. godini bio je 63 tone silažne mase po hektaru.

Na njivi Aleksandra Petrovića kraj mačvanskog sela Tabanović, Bc 678 dao je 14 tona i 200 kilograma zrna po hektaru, uz 15% vlage u berbi i 64.500 biljaka na jednom hektaru.

Ako se uzme u obzir da je kao i prethodnih godina, svo seme  koje stiže iz doradnog centra Bc hibrida u Kuli besplatno tretirano odličnim fungicidom i insekticidom, jasno je da setva hibrida 678 lako može da predstavlja pravi „bingo“ za stočare: zaprašivanje neće platiti, seme se bez prethodne pripreme lako poseje, a onda požnje kvalitetna masa za silažu.

A vrhunska silaža daće velike količine kvalitetnog mesa i mleka.

Dipl. inž. poljoprivrede Dušan Knežić