Sa radošću iščekujemo 03. septembar 2019. godine kada će se na  Bc oglednom polju u Grljanuodržati BC dan polja!  Dobrodošli!