BC HIBRIDI DOO

Prodaja semenskog kukuruza i pšenice

Preduzeće BC Hibridi osnovano od strane BC Instituta Zagreb 2010. godine. Bavi se proizvodnjom i prodajom semenskog kukuruzapšenice i tritikale.

hibrid_kukuruza_pajdas

I sa kišom i bez kiše, BC Hibrid daje više!

Hibridi kukuruza

BC Hibridi proizvodi 16 hibrida kukuruza i to iz najrazličitijih FAO grupa zrenja, koji daju odličan prinos i krupno zrno.

Seme hibridnog kukuruza ima visok nivo zdravlja kompletne biljke.

BC hibridi kukuruza prate sve savremene svetske trendove u proizvodnji semena ratarskih kultura, a uz to, svaki od njih prilagođen je za naše podneblje i uslove gajenja.

 • BC 353
 • Pajdaš
 • BC 532

hibrid_kukuruza_bc_582

 • BC 582
 • Dugi
 • BC 525
 • BC 418B

hibrid_kukuruza_bc_564

 • BC 564
 • BC 678
 • BC 513
 • Alibi
 • Klipan
 • BC 574

hibrid_kukuruza_ridjan

 • Riđan

Hibridi pšenice

BC Hibridi nudi hibride pšenice za ishranu ljudi, domaćih životina i industrijsku preradu. Proizvodni program se sastoji od semena hlebne pšenice, dvorednog ječma koji se koristi za stočnu hranu i kao sirovina za prehrambenu idustriju, najčešće za proizvodnju piva i alkohola jer daje kvalitetan slad. Ječmeni slad se koristi u pekarskoj, konditorskoj industriji, proizvodnji kvasca i skroba.

hlebna_psenica_bc_anica

 • BC Anica – hlebna pšenica
 • BC Renata – hlebna pšenica
 • BC Bosut – dvoredni ječam srednje rani

dvoredni_pjecam_bc_vedran

 • BC Vedran – dvoredni ječam srednje kasni
 • BC Goran – cilindričan ječam sa izraženim osjem srednje rani

BC Doradni centar

BC Doradni centar se nalazi u Kuli i bavi se proizvodnjom, sušenjem, doradom i pakovanjem semenskih useva ozimih strnina, semenskog kukuruza. Doradni centar ima dnevni kapacitet sušare za 65t semenskog kukuruza i 10  t/h pšenice.

Izvor: www.hranaipice.net