BC hibridi nastavljaju sa promocijom svojih hibrida. Ovaj put, asortiman BC hibrida predstavio je promoter BC hibrida, Simo Belenzada kao gost u emisiji “Prijatelj Vašeg imanja” na RTV Sreća. Simo je detaljnije upoznao gledao sa najboljim hibridima iz FAO grupe 300, 400, 500 i 600.