BC hibridi pokazali da su opravdano odabrali slogan ” I SA KIŠOM I BEZ KIŠE, BC HIBRID DAJE VIŠE”. Rod posejanog BC kukuruza na srpskim njivama, koji je bio praćen velikom sušom, pokazao je da BC hibridi ostvaruju veoma dobre rezultate. Proizvođači su, u pojedinim delovima Srbije gde kiša nije pala više od dva i po meseca, imali neuobičajeno dobar rod.