HIBRIDI KUKURUZA

Bc 306

Za najraniju setvu

 Visoki prinosi uz nizak sadržaj vode
Odličan rani porast
 Vrlo kvalitetno zrno
 Stabljika čvrsta visoka uspravnog lista
Odlično završen klip srednje veličine
Za intenzivniju agrotehniku

FAO 320 / Kvalitetan zuban

Bc Alibi

Moderan hibrid za visoku agrotehniku

 Namenjen za interzivnu proizvodnju
 Odličan rani porast
 Zrno u tipu zubana, žute boje
 Stabljika srednje visine i ujednačena
  Klip dobro završen s 14-16 redova
 Odlično reaguje na povećanje sklopova

FAO310 / Kvalitetan zuban

Pajdaš

Najbolji prinos u svim uslovima

 Visoki prinosi i kvalitet zrna, kvalitetan zuban
Odličan rani porast
Zrno krupno, tvrdo i crvene boje
 Stabljika niska i čvrsta
List dugo zelen
Tolerantan na sušu i moljce

FAO390 / Kvalitetan zuban

Bc 418B (FAO 460)

Za intenzivnu agrotehniku

Kvalitetan zuban za zrno i silažu
Odlični prinosi u grupi zrenja
Veliki klip, zrno krupno, žute boje
Izuzetno čvrsta stabljika
 List dugo zelen
 Tolerantan na sušu

Podnosi gušće skopove

Bc 525

Visoka klijavost i energija klijanja semena
 Klip velik s 16-18 redova
 Zrno krupno, u tipu kvbalitetenog zubana sa velikim udelom caklavog endoserma
 Stabljika niska i ujednačena
 Lagana berba i kombarniranje zelen
 Namenjen za proizvodnju zrna u različitim nivoima agrotehnike

FAO520

Klipan

Najbolji prinos u svim uslovima

Kvalitetan zuban
 Rekordni prinosi zrna
 Veliki klip, koničan dobro završen
Stabljika niska i čvrsta
Zrno krupno u tipu zubana, žute boje
Brzo otpušta vodu iz zrna

FAO 520 / Kvalitetan zuban

Bc 582 FAO 580

Rekordni prinosi uz atraktivan izgled

Kvalitetan zuban
Veliki klip, koničan, odlično završen
Zrno krupno, narandžastо žute boje
Stabljika niska i izuzetno čvrsta
Najveći prinosi u umerenim sklopovima
Visoki nivo zdravlja kompletne biljke čine ga tolerantnim na stres izazvan sušom i visokim temperaturama

FAO520

Riđan FAO 610

Novi rekorder
Odličan odnos prinosa i kvaliteta zrna
 Klip veliki,dobro završen.
Zrno krupno, crvenkaste boje
Stabljika srednje visoka, čvrsta
Stabilni prinosi u različitim agroekološkim uslovima
 Najrodniji i najraniji u ispitivanjima  Sortne komisije u 2012. i 2013. Najrodniji u prvoj godini testiranja u proizvodnim ogledima 2014.

Bc 678 FAO 670

Rekorder u grupi

Kvalitetan zuban
  Klip duži sa 16-20 redova zrna
Krupno zrno, pobojšanog kvaliteta, udeo oklaska mali
Hibrid izrazito čvrste stabljike
  Listovi uspravni
Odličnog zdravstvenog stanja

Pogodan za proizvodnju zrna i silaže kompletne biljke

DELON FAO 400

Kvalitetan zuban
  Klip sa 16-18 redova zrna
Visoki potencijal rodnosti
Hibrid srednje visoke čvrste stabljike
Odličan u gustim sklopovima
Tolerantan na sušu

Za intezivnu proizvodnju zrna

MAJSTOR FAO 500

Kvalitetan zuban
  Klip duži sa 16-18 redova zrna
Visoki potencijal rodnosti
Hibrid izrazito čvrste stabljike
  Listovi dugi i uspravni
Dobrog ranog porasta

Izvrstan za proizvodnju zrna i za silažu

Bc 513 p.c. FAO 550

  Služi isključivo za proizvodnju zrna za ispucavanje
  Vrlo dobar prinos 5-7 t/ha
Prirodno sušen klip, sadržaj vode od 13-14% u zrnu
Stabljika čvrsta, klip 16-18 redova bisernog oblika i sjajne narandžaste površine
Lako se bere beračima ili ručno
Može se sejati uz običan kukuruz bez uticaja na kvalitet pucavosti

Ujednačenost u nicanju i odlični rani porast omogućavaju ranu setvu u proleće