Velibor Ralević, direktor BC hibrida, je istakao glavne prednosti BC hibrida, pre svega kvalitet i opravdanost slogana ” I sa kišom i bez kiše BC hibrid daje više”, gostujući u emisiji “Poljoprivrednik”.