Za većinu ljudi reč klipan označava adolescenta, buntovnog tinejdžera koji se sa mnogo „bubica“ u glavi sprema da zakorači u svet odraslih. No, među ozbiljnijim proizvođačima ratarskih kultura, ova reč asocira na hibrid kukuruza Bc klipan, kao i njegovog „mlađeg brata“ Bc 532, koji je poznatiji pod nazivom klipan plus. A s obzirom da je svo seme somborskih BC hibrida i ove godine besplatno tretirano fungicidom i insekticidom, nikakve bube i bubice nemaju šanse protiv klipana.

Klipan je hibrid FAO grupa 520. Odlikuje ga, naravno, velik  klip koji nosi krupna zrna koja brzo otpuštaju vlagu. Ima nisku i čvrstu stabljiku, a najvažnija činjenica je da daje odlične prinose klipa i zrna. Dobar je i za siliranje, vele proizvođači. Lane, na parcelama Pavla Malbašića kraj Sombora klipan je u sklopu od 58.000 biljaka i 14 % vlage u berbi dao 14 tona i 600 kilograma zrna po hektaru.

Tu je i klipanov „mlađi brat“, Bc 532 ili klipan plus. On je, primera radi, u 2018. godini na njivi Miroslava Pejičića iz Ravnog Sela rodio 14 tona i 250 kilograma zrna po hektaru (sa 14 % vlage, 65.000 biljaka po hektaru). Klipan plus ima karakteristike kao i njegov najbliži rođak, s tim što je njegova genetika otišla i korak ispred. To je hibrid FAO grupe 520, te će mu pogodovati nešto ranija setva, s obzirom da je ova sezona počela sa nedostatkom vlage u zemljištu. Takođe, poseduje velik klip i krupna zrna, pa i njemu naziv baš pasuje.

 

 

 

dipl. inž. poljoprivrede Dušan Knežić