Žetva ječma je u punom jeku a jedna sorta se izdvojila po posebnim prinosima. Sorta BC Bosut na imanju A.D. Zobnatica iz Zobnatice kod Bačke Topole, dala je izuzetan prinos od 8,6 t po hektaru. Rukovodilac biljne proizvodnje diplomirani inženjer Janos Šetalo nam je rekao da obrađuju ukupno 1.850 ha zemljišta, od čega je veći deo u zakupu. Najveće površine pod kulturama zauzima kukuruz, zatim slede pšenica i ječam, soja, suncokret, krompir i lucerka. Od ukupno 250 ha zasejanog ječma sorta BC Bosut zazuzela je oko 40 ha.

Rekordan prinos ječma

“Žetva ječma je završena u ovoj nedelji, prosečan prinos sorte BC Bosut je 8,6 t po ha, uz redovnu primenu agrotehnike. Ovu ranu sortu sejemo prvi put, izuzetno smo zadovoljni. Sledeće godine planiramo da povećamo površine pod ovom sortom. Sejali smo i druge sorte pivskog ječma, ali su one dale prinose od 7,5 – 8 t, dakle Bosut je bio jači za nekih 800 kg po hektaru. Što se tiče cene ječma, još uvek se ne zna, imamo potpisan ugovor sa poznatom kućom”, kaže nam Janoš. Dodaje još da su poslali ječam na analizu i očekuju rezultate.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku o zasejanim površinama u jesenjoj setvi 2015. godine, u Republici Srbiji, ukupne zasejane površine su 737.127 hektara, što je više u odnosu na konačne rezultate jesenje setve u prošloj godini za 0,8%. Po kulturama zasejano je više: pšenice, za 0,7%, ječma, za 6,4%, i raži, za 7,5%, a manje ovsa, za 12,7%. U odnosu na desetogodišnji prosek jesenje setve (2005-2014), površine pod pšenicom povećane su za 4,8%.

BC Bosut standard u Komisiji za priznavanje

Iz BC Hibrida su nam rekli da se uz odvijanje programa oplemenjivanja ozime pšenice u zadnje vreme postigao veliki napredak i u oplemenjivanju ječma. Tome u prilog idu rezultati Komisije za priznavanje sorata Republike Srbije. BC Bosut je standard u Komisiji za priznavanje, jer se sve poznate sorte ječma, uslovno rečeno, takmiče po prinosu i kvalitetu sa njim. BC sorte ječma prepoznate su i od struke i od proizvođača te se iz godine u godinu povećava broj hektara zasejanih sa ovim sortama.

Agronomske karakteristike BC Bosut

* Tip klasa: dvoredni
* Dužina vegetacije: srednje rani
* Visina (cm): 86 – 89
* Otpornost na niske temperature: vrlo dobra
* Otpornost na poleganje: vrlo dobra
* Otpornost na sušu: vrlo dobra
* Otpornost na bolesti: dobra
* Masa 1000 zrna (g): 44 – 47
* Hektolitarska masa (kg): 65 – 68
* Optimalni rok setve: 1.10. – 25.10.
* Preporučena norma setve (klijavih zrna /m²): 500 – 550
* Količina semena u setvi (kg/ha): 220 – 240
* Karakteristike kvaliteta

Namena: stočna hrana i sirovina za prehrambenu industriju

* Sadržaj proteina (%): 12,1 – 12,9
* Vlakna (%): 4,8 – 6,5
* Minerali (%): 2,3 – 2,8
* Masti (%): 1,8 – 2,3
* NET (%): lako iskoristivi ugljeni hidrati 76,0 – 79,7

Izvor: www.agroklub.rs