STRNA ŽITA

bc hibridi Anica

Bc Anica

Visokorodna i hlebna, atraktivnog klasa
Agronomska karakteristike

Tip klasa: bela golica
Dužina vegetacije: rana
Visina (cm): 75-80
Otpornost na niske temperature: odlična
Otpornost na poleganje: odlična
Otpornost na sušu: vrlo dobra
Otpornost na bolesti: vrlo dobra
Masa 1000 zrna (g): 40 – 45
Hektolitarska masa (kg): 80 – 84
Optimalni rok setve: 10.X. – 25.X.
Preporučena norma setve (klijavih zrna /m²): 650 – 700
Količina semena u setvi (kg/ha): 280 – 300

Karakteristike kvaliteta

Namena: hlebna pšenica
Sadržaj proteina (%): 12,6 – 14,2
Vlažni lepak (%): 26,0 – 34,2
Sedimentacijska vrednost (ml): 36 – 48
Padajući broj FN (sec): 308 – 349
Grupa kvaliteta: B1/A2
Kvalitetni razred: I/II

bc hibridi Renata

Bc Renata

Odlično se prilagođava na različite
tipove zemljišta i proizvodne uslove
Agronomska karakteristike

Tip klasa: bela golica
Dužina vegetacije: srednje rana
Visina (cm): 95 – 100
Otpornost na niske temperature: odlična
Otpornost na poleganje: dobra
Otpornost na sušu: vrlo dobra
Otpornost na bolesti: odlična
Masa 1000 zrna (g): 38 – 40
Hektolitarska masa (kg): 78 – 82
Optimalni rok setve: 10.X. – 31.X.
Preporučena norma setve (klijavih zrna /m²): 600 – 650
Količina semena u setvi (kg/ha): 240 – 270

Karakteristike kvaliteta

Namena: hlebna pšenica
Sadržaj proteina (%): 12,6 – 14,4
Vlažni lepak (%): 26,4 – 35,3
Sedimentacijska vrednost (ml): 41 – 50
Padajući broj FN (sec): 203 – 248
Grupa kvaliteta: A2/B1
Kvalitetni razred: I

bc hibridi Bosut

Bc Bosut

Dvoredni ječam, visokorodan i adaptibilan
Agronomska karakteristike

Tip klasa: dvoredni
Dužina vegetacije: srednje rani
Visina (cm): 86 – 89
Otpornost na niske temperature: vrlo dobra
Otpornost na poleganje: vrlo dobra
Otpornost na sušu: vrlo dobra
Otpornost na bolesti: dobra
Masa 1000 zrna (g): 44 – 47
Hektolitarska masa (kg): 65 – 68
Optimalni rok setve: 1.X. – 25.X.
Preporučena norma setve (klijavih zrna /m²): 500 – 550
Količina semena u setvi (kg/ha): 220 – 240

Karakteristike kvaliteta

Namena: stočna hrana i sirovina za prehrambenu industriju
Sadržaj proteina (%): 12,1 – 12,9
Vlakna (%): 4,8 – 6,5
Minerali (%): 2,3 – 2,8
Masti (%): 1,8 – 2,3
NET (%): lako iskoristivi ugljeni hidrati 76,0 – 79,7

bc hibridi Vedran

Bc Vedran

Rešenje za visok prinos i stabilnost
Agronomska karakteristike

Tip klasa: dvoredni
Dužina vegetacije: srednje kasni
Visina (cm): 87 – 89
Otpornost na niske temperature: vrlo dobra
Otpornost na poleganje: vrlo dobra
Otpornost na sušu: vrlo dobra
Otpornost na bolesti: dobra
Masa 1000 zrna (g): 44 – 47
Hektolitarska masa (kg): 63 – 67
Optimalni rok setve: 1.X. – 20.X.
Preporučena norma setve (klijavih zrna /m²): 500 – 550
Količina semena u setvi (kg/ha): 220 – 240

Karakteristike kvaliteta

Namena: stočna hrana i sirovina za prehrambenu industriju
Sadržaj proteina (%): 12,3 – 12,8
Vlakna (%): 4,5 – 6,1
Minerali (%): 2,4 – 2,7
Masti (%): 1,9 – 2,2
NET (%): lako iskoristivi ugljeni hidrati 75,3 – 79,4

bc hibridi Goran

Bc Goran

Za stočarstvo i industrijku preradu
Agronomska karakteristike

Tip klasa: cilindričan sa izraženim osjem
Dužina vegetacije: srednje rani
Visina (cm): 115 – 121
Otpornost na niske temperature: izrazito ozimi tip
Otpornost na poleganje: vrlo čvrsta i elastična stabljika
Otpornost na sušu: vrlo dobra
Otpornost na bolesti: vrlo dobra
Masa 1000 zrna (g): 45 – 47
Hektolitarska masa (kg): 71 – 76
Optimalni rok setve: 1.X. – 25.X.
Preporučena norma setve (klijavih zrna /m²): 500 – 550
Količina semena u setvi (kg/ha): 180 – 220

Karakteristike kvaliteta

Namena: za ishranu ljudi, domaćih životinja i za industrijsku preradu
Sadržaj proteina (%): 14,31
Vlakna (%): 2,43
Minerali (%): 1,84
Masti (%): 2,11
NET (%): lako iskoristivi ugljeni hidrati 79,31