BC hibridi su predstavili tri vrhunska hibrida: BC Pajdaš – prijatelj bez mane, BC 582 – siguran prinos uz atraktivan izgled i BC Klipan – ime koje govori sve. Tu je i naravno nezaobilazan BC čuvar sklopa sa kojim je seme “Vama na usluzi”