ODRŽAN DAN BC STRNIH ŽITA U ŽARKOVCU

U Žarkovcu kraj Rume održani su 12.juna 2019. godine Dani polja strnih žita BC hibrida iz Sombora. Posetiocima su predstavljene sorte pšenice i ječma, koji u ovom delu vegetacione sezone odlično napreduju i upućuju na to da će u žetvi dati sasvim solidne prinose. -Ove...

BC 678 – NAJBOLJI SILAŽNI KUKURUZ

678… ovo nisu samo hronološki poređane tri cifre, jer kada ispred ove brojke stoje i slova Bc, dobije se hibrid kukuruza koji je ubedljivo najbolji za silažu. Naime, somborski Bc 678, zuban iz FAO grupe 670, ima velik klip na kom je mesta našlo 18-20 redova...

NIŠTA BEZ KLIPANA

Za većinu ljudi reč klipan označava adolescenta, buntovnog tinejdžera koji se sa mnogo „bubica“ u glavi sprema da zakorači u svet odraslih. No, među ozbiljnijim proizvođačima ratarskih kultura, ova reč asocira na hibrid kukuruza Bc klipan, kao i njegovog „mlađeg...