KVALITET JE NAŠA PREDNOST

Velibor Ralević, direktor BC hibrida, je istakao glavne prednosti BC hibrida, pre svega kvalitet i opravdanost slogana ” I sa kišom i bez kiše BC hibrid daje više”, gostujući u emisiji “Poljoprivrednik”....

BC HIBRIDI U EMISIJI “PRIJATELJ VAŠEG IMANJA”

BC hibridi nastavljaju sa promocijom svojih hibrida. Ovaj put, asortiman BC hibrida predstavio je promoter BC hibrida, Simo Belenzada kao gost u emisiji “Prijatelj Vašeg imanja” na RTV Sreća. Simo je detaljnije upoznao gledao sa najboljim hibridima iz FAO...

BC PAJDAŠ, BC 582 I BC KLIPAN

BC hibridi su predstavili tri vrhunska hibrida: BC Pajdaš – prijatelj bez mane, BC 582 – siguran prinos uz atraktivan izgled i BC Klipan – ime koje govori sve. Tu je i naravno nezaobilazan BC čuvar sklopa sa kojim je seme “Vama na...

BC 582 – NJEGA ŽEGA NE SAVLADA

Svaki proizvođač kukuruza sanja o hibridu koji je (naravno) rodan, pouzdan  – da zna šta od njega može da očekuje, da je otporan na sušu koja sve više hara balkanskim prostorima, da mu stabljika ne poleže, a još ako mu je seme puno proteina i „zaprašeno“, te se...