Pored besplatnog insekticida i fungicida, BC Hibride kukuruza možete nabaviti sa nanetim stimulatorom SLAVOL S.
SLAVOL S je biostimulator koji sadrži auksine, koji nanošenjem na seme stimulišu klijanje i nicanje, razvoj korenovog sistema i nadzemnog dela biljke. Kod tretiranog semena klijanje i nicanje je BRŽE, UJEDNAČENIJE i JAČI JE KORENOV SISTEM. To rezultira boljom ishranom biljaka, stvara se veća lisna masa što omogućava veću produkciju organske materije i samim tim utiče na veći prinos.
Tretirani hibridi su KLIPAN, BC 582, DELON I MAJSTOR
Izvor: Agrovesti