Sada već tradicionalno BC Hibridi u selu Kuzmin nadomak Sremske Mitrovice, organizuju Dan polja. Zadovoljstvo posetilaca i pozitivni komentari protekle godine samo potvrđuju kvalitet manifestacije. Dan polja BC Hibridi će održati u sredu 15.06. u selu Kuzmin na parcelama Milivoja Zečevića. Ovaj uzorni domaćin godinama sarađuje sa BC hibridima i primenjuje punu agrotehniku pa je imao i zavidne prinose po hektaru.

U ogledima se nalaze tri BC sorte pšenice: BC Anica visokorodna i hlebna, atraktivnog klasa, BC Renata koja se odlično prilagođava na različite tipove zemljišta i proizvodne uslove i BC Bernarda. Posetioci će moći da vide i ogledna polja stočnog ječma, BC Bosut dvoredni ječam, visokorodan i adaptibilan i BC Vedran, rešenje za visok prinos i stabilnost. Od tritikalea može se videti najprodavanija vrhunska sorta i u okruženju i nosilac brojnih nagrada BC Goran, namenjen stočarstvu i industrijskoj preradi. Koje su to sorte koje daju dobre prinose uprkos lošim agroekološkim uslovima? Odgovore na ovo i sva druga pitanja možete saznati samo ako posetite Dan polja BC Hibrida u Kuzminu.

Poziv svim poslovnim partnerima i poljoprivrednicima

BC Hibridi pozivaju sve partnere i poljoprivrednike da se pridruže manifestaciji i saznaju sve o njihovom programu pšenice, ječma i tritikalea.

Program dešavanja:
10:30 sati – okupljanje zainteresovanih na imanju Milivoja Zečevića u Kuzminu
pozdravna reč domaćina i stručni program
obilazak oglednih polja
ručak, druženje
završetak programa

Ispod teksta pogledajte mapu lokacije i službenu pozivnicu za sam događaj.

Izvor: www.agroklub.rs